052-3792247

רעיונות שיווקיים » פיתוח שיווקי »תיק עבודות » בריא לי

בריא לי

המשימה: מיתוג ארגון ללא מטרות רווח העוסק בקידום תוכניות לאורח חיים בריא בקרב ילדי גנים וכיתות יסוד.

הפעולות שבוצעו:  גיבוש אסטרטגית המותג, גיבוש אסטרטגיה שיווקית ועסקית,  מיתוג ארגון בריא לי, הקמת אתר אינטרנט, ביצוע מצגות לתורמים והשתתפות בעשרות אירועי התרמה ומפגשים עם גופים מממנים.

התוצאה: התוכנית של בריא לי נכנסה למספר בתי ספר בגליל העליון ובירושלים כתוכנית ניסיונית וקיבלה את אישור משרד החינוך להיכנס לכיתות נוספות.

עיצוב הלוגו נעשה על ידי מיכל וגלה.