052-3792247

צור קשר

   
052-3792247
info@demarket.co.il
 

פארק תעשיות משגב
בית רבין כניסה ב