052-3792247

רעיונות שיווקיים » אתרים »תיק עבודות » בניית אתר אינטרנט למונפורט

בניית אתר אינטרנט למונפורט

הקמת אתר אינטרנט חדש לבית תוכנה מונפורט שבקיבוץ סער. העבודה כללה עדכון של הלוגו, אפיון והקמת אתר חדש.

עיצוב גרפי משה קקון.

לאתר מונפורט