052-3792247

רעיונות שיווקיים » מיתוג »תיק עבודות » מיתוג מחדש של שותפות 2000

מיתוג מחדש של שותפות 2000

המשימה: מיתוג מחדש לפרויקט  שותפות 2000 של הסוכנות היהודית, עבור שותפות גליל מרכזי מישיגן.

הפעולות שבוצעו: ביצוע סדנת מיתוג משותפת לפעילי השותפות בארץ ובחו"ל ממנה הוגדרו ערכי המותג המרכזיים. בהמשך ליווי תהליך אסטרטגי שחידד את המסרים, קהלי המטרה והבטחת המותג, ובסיום ליווי השלב של עיצוב גרפי להחלפת השפה התקשורתית של השותפות ויצירת מיתוג חדש לשותפות גליל מרכזי-מישיגן.

התוצאה: בתוך התהליך למיתוג מחדש של שותפות 2000 הצלחנו להגדיר ולבדל את ערכי השותפות של גליל מרכזי מישיגן.

העיצוב הגרפי בוצע על ידי יורם רובינגר.