052-3792247

רעיונות שיווקיים » מיתוג »תיק עבודות » מיתוג המרכז לגיל הרך של קרן רשי

מיתוג המרכז לגיל הרך של קרן רשי

המשימה: מיתוג רשת מרכזים לגיל הרך של קרן רש”י. לקרן רש”י ארבעה מרכזים לגיל הרך הפזורים בערים פריפריאליות בצפון. נוצר צורך ליצר מותג אחיד לכל המרכזים עם ביטוי אישי לכל מרכז בנפרד, תוך יצירת בידול מול מרכזים שמעניקים שירותים דומים.

הפעולות שבוצעונערך ניתוח אסטרטגי מעמיק של השוק והבנת הצרכים של כל מרכז בנפרד ושל כל הקבוצה ביחד. גובשו ערכי המותג והוגדרו קהלי המטרה, בוצע מיתוג מחדש של רשת המרכזים תוך יצירת שפה גראפית חדשה ועדכנית.

התוצאה: מיתוג של רשת המרכזים לגיל הרך. הסלוגן “הבית שעוטף אתכם מבראשית” מסמל גם את הערך המוביל של המרכזים וגם מרמז על שם "קרן רש"י" בתוכו.

העיצוב הגרפי בוצע על ידי מיכל וגלה.